GC Nekkersdal


Dance
Music
Sports


DOELSTELLINGEN
Nekkersdal wil als gemeenschapscentrum bijdragen aan de leefkwaliteit van de bewoners van Laken. Om dit te bereiken richt Nekkersdal haar werking op de volgende thema’s:
Communicatie, informatie en dienstverlening
Culturele participatie, animatie en cultuurspreiding
Educatie en permanente vorming
Gemeenschapsvorming
Nekkersdal wil een open huis zijn waar ontmoeting, culturele participatie en welzijn voor de Lakense gezinnen centraal staan. Om dit te bereiken hebben we oog voor wat leeft in de buurt en trachten we de Lakenaren te informeren en te sensibiliseren.
Nekkersdal wil uit zijn muren breken en ondersteunt lokale en bovenlokale acties en projecten.
Dit alles gebeurt vanuit een tolerante en verdraagzame visie op de multiculturele samenleving.
Nekkersdal is een vzw, bestuurd door vrijwilligers.
CULTURELE SPREIDING, PRODUCTIE
biedt een gevarieerd cultureel programma aan voor kinderen en volwassen
steunt startend talent en werkt samen met verschillende partners
EDUCATIE EN PERMANENTE VORMING
biedt cursussen aan voor kinderen van 1,5 tot senioren
zet mensen op weg zodat ze achteraf hun weg vinden naar een club of een organisatie
steunt verenigingen die starten en biedt een educatief pakket aan
INFORMATIE / ONTHAAL / ZAALVERHUUR
biedt nuttige informatie aan over het leven in Laken (babysit nodig, ...)
verhuurt de zalen van Nekkersdal aan verenigingen, instanties en particulieren
Copyright © 2019 Eventify Life